L/S Immanuel

Immanuel på frimerke:

Siste nytt:
12.01.2020  Endringer i Stftelsen Immanuels styre
Eirik Bengtson, Lærer ved Hisøy Skole erstatter
Fredrik Major  som styrets leder
Odd Arne Eliassen, rektor ved Hisøy Skole erstatter
Tore Frøyshol som styremedlem
Åsmund J. Haga  fortsetter som styremedlem