Drift av Immanuel

Immanuel har vært skoleskip ved Hisøy Skole siden hun var ferdig restaurert i 1987

Fra 2016 er Immanuel også en del av undervisningsopplegget ved Sam Eyde VGS

Selskapet Sevan Marine i Arendal har i sesongene 2006 – 2017 støttet driften med et betydelig årlig støttebeløp. Etter en omstrukturering av bedriften er denne støtten betydelig reusert og det er behov for å bringe inn andre støttebedrifter.

Bedrifter og institusjoner i Arendalsområdet er velkomne til å benytte Immanuel.

Immanuel leies kun ut i spesielle tilfeller for formål i tråd med våre intensjoner,
utleie normalt uten mannskap og til personer som kan dokumentere erfaring med tilsvarende båt.

Kontaktperson:
Fredrik Major – e-post: fredrik@major.no
Mobilnr. 99 09 86 08