Restaurering 1984-1986

MOT EN NY STORHETSTID

1. januar 1984 ble restene av «Løwa» slept til Hisøya, og restaureringsarbeidet ble igangsatt.

Under ledelse av båtbygger Wilhelm Dannevig ble båten gjenoppbygget ved Hisøy

Ungdomsskole var det etablert et alternativt skolelarbeidstreningstilbud for ungdom i16-18 års alderen. Disse ungdommene sto for mye av arbeidet.

Det viste seg at båten var i dårligere forfatning enn forventet. Det som er tilbake av den originale «Immanuel» er aktre slemholt og vel 50% av spantene opp til vannlinjen. Eksteriør og rigg er basert på skisser og fotografier av de siste eksisterende Narviken-båtene «Dagmar» og «Nancy». Innredningen er utført i tradisjonelle materialer, men noe tilpasset vår tids bruk.

NRK innslag fra restaureringsprosjektet