Tidligere bruk

loewa_klaaholmen_81
Bildet over viser Immanuel som Løwa ved kai på Klaaholmen på Sandøya

REKETRÅLER OG BRØNNBÅT
«lmmanuel» var i   trofast tjeneste hos losene på Lyngør helt frem til begynnelsen av tredveårene. Da gikk losene av med pensjon, og det ble ikke ansatt noen ny statslos. Kjøpmann og fiskeoppkjøper Ambjørnsen fra Sandøya kjøpte båten. Den ble ombygd og fikk en langt mindre gloriøs tilværelse som reketråler og brønnbåt for levende fisk, under navnet «Løwa».  Denne tilværelsen varte frem til ca. 1960 da båten gikk i opplag.

FORFALLET SETTER INN
Fra begynnelsen av sekstiårene ble båten liggende i opplag i mer eller mindre nedsunket tilstand på forskjellige steder. Flere restaureringsprosjekter strandet på grunn av finansieringsproblemer.

Levningene av den engang så stolte losskøyte ble nå avertert for salg og Hisøy ungdomsskole kjøpte båten islutten av året 1983.