Stiftelsen Immanuel

Stiftelsen Immanuel eier og driver L/S Immanuel

Org no: 977112877  Registert i Frivillighetsregisteret

Styremedlemmer er:

Eirik Bengtson  (styrets leder)

Åsmund J. Haga

Odd Arne Eliassen

Stiftelsens formål er å formidle kunnskap om vår gamle kystkultur generelt og losvesenets virksomhet spesielt. Sentrale virksomhetsområder er opplæring i tradisjonell seiling, restauring og vedlikehold.  

Immanuel skal primært benyttes i undervisningsarbeid for utdanningsinstitusjoner i Arendalsområdet.

Stiftelsens subsidiære formål er å stille Immanuel til disposisjon til aktiviteter drevet av frivillige organisasjoner med virksohet i tråd med Stiftelsens overordnede formål.