Narviken

«NO 73, EN LODSBAAD
til Lodserne i Lyngør – 25 fod i Kjølen, Pris kr 1700 …»

Dette sitatet er hentet fra ordreboken til båtbygger Nils Eriksen, Narviken i Søndeled ved Risør og viser siste ordrenummer i året 1905, fra de tre losbrødrene Jensen på Lyngør, Johan, Nils og Jens. Båten fikk navnet «lmmanuel»- «Gud med oss», et tillitsskapende navn for dem som seilte med henne.

I Søndeled var Eriksen blant de første kravellbyggeme og er kjent for å ha videreutviklet Barmenbåten. Han tok det beste fra flere båttyper, Hvalerbåtens seileregenskaper og Arendalsbåtens sjødyktighet, og kombinerte dette i båttypen som i dag er kjent som Risørskøyta.

Nils Eriksen skal ha bygd mer enn 200 skøyter i sin tid, men nærmest hans hjerte stod de over 80 losbåtene han bygde. Losenes ve og vel var han opptatt av, de skulle ha det beste som kunne skaffes, og at losbåtene hans ble anerkjent viser det faktum at de ble brukt langs hele kysten fra Stavanger til svenskegrensen.

Verdens Gang om Nils Eriksen april 1888:

vg

Nedenes Amtstidende om Nils Eriksen 1914:

na